Αθανάσιος Αγγελόπουλος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

  Untitled 1

Τι είναι;

Η άσηπτη φλεγμονή (τενοντίτιδα) στην έκφυση του κοινού τένοντα των εκτεινόντων μυών, στον έξω επικόνδυλο του αγκώνα. 

 

Πώς εκδηλώνεται; 

Ο πόνος εμφανίζεται βαθμιαία συχνά μετά από μια περίοδο έντονης δραστηριότητας δραγμού και έκτασης του καρπού. Επιδεινώνεται με συγκεκριμένες κινήσεις και μπορεί να αντανακλά προς τον καρπό ή τον ώμο. 

 

02 

 

Σε ποιους και πότε εμφανίζεται;

Προσβάλει κυρίως νεαρά και δραστήρια άτομα, τα οποία εκτελούν κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι αθλητές του τένις και οι κωμώτριες εκδηλώνουν με μεγαλύτερη συχνότητα την πάθηση.

 

04

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πού οφείλεται; 

Συνήθως οφείλεται σε χρόνια τενοντοπάθεια των εκτινόντων μυών, λόγω παρατεταμένης και επαναλαμβανόμενης καταπόνησης.

 

01

 

Πώς γίνεται η διάγνωση; 

Τα κλινικά ευρήματα είναι τυπικά, καθώς η ψηλάφιση ή η άσκηση ελαφράς πίεσης στο σημείο της έκφυσης του τένοντα προκαλεί πόνο. Τα συμπτώματα αναπαράγονται και κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων κινήσεων υπό φόρτιση. Οι ακτινογραφίες δεν προσφέρουν πληροφορίες.

 

03

 

Πώς αντιμετωπίζεται;

Η αποφυγή των δραστηριοτήτων που επιδεινώνουν τα συμπτώματα και η χορήγηση αντιφλεγμονωδών είναι τα πρώτα βήματα της θεραπείας. Μερικές φορές η ακινητοποίηση με νάρθηκα κρίνεται απαραίτητη. Η φυσικοθεραπεία έχει σημαντικό ρόλο στην θεραπεία. Στις πιο επίμονες μορφές, η τοπική έγχυση αποτελεί το επόμενο βήμα της θεραπείας. Η χειρουργική θεραπεία έχει ένδειξη στις πολύ επίμονες και υποτροπιάζουσες μορφές.